Milli Uzay Programı

tarafından
327
Milli Uzay Programı

Türkiye Uzay Ajansı; 13 Aralık 2018 tarihinde, Ankara’da kurulan, Türkiye’nin genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumudur.

Türkiye Uzay Ajansı, 9 Şubat 2021 tarihinde Milli Uzay Programı’nı açıkladı. Ülkemizde uzay teknolojileri alanında gerekli altyapıların geliştirilmesini amaçlayan Milli uzay programı, uzay alanında mevcut yeteneklerin ve başarıların milli teknolojiler ile daha ileriye taşınmasını hedefliyor.

Türk Uzay Ajansı internet sitesinde Milli Uzay Programı’nın önemine şu maddelerle değinmiştir:

 • Uzay programları uluslararası güç ve itibar açısından çok değerlidir, ülkelerin coğrafi konumunun değerine, teknolojik yetkinliklerine, ekonomik kapasitesine, uluslararası iş birlikleri kabiliyetlerine ve ekonomik çarpanlara da önemli katkılar yapar.
 • Uzay çalışmaları inovasyonu teşvik etmekte, farklı sektörlerde kullanılabilecek yeni teknolojilerin ve icatların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu açıdan uzay programları sadece uzay alanı ile kısıtlı olmayıp, bütün sektörlerde verimlilik ve istihdam artışı sağlamaktadır.
 • Uzay ekonomisi, önümüzdeki yıllarda uzay turizmi, uzay ortamında imalat ve uzay madenciliği faaliyetleri ile daha da çeşitlenecektir.

Dünyada ve Türkiye’de gerçekleştirilen uzay faaliyetlerinden bolca bahsedilen bu konferansta, Milli Uzay Programının gelecek faaliyetlerinden Stratejik Hedefler başlığı altında bahsedilmiştir. Bu hedefler arasında Ay Görevi, Uzay Limanı ve Türk Astronot en çok dikkat çekenlerdendir. Tüm stratejik hedefler ise şu şekilde belirtiliyor:

 • Ay Görevi
 • Uydu üretiminin tek çatı altında toplanması ve yerli uydu geliştirme programı
 • Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi
 • Uzaya Erişim ve Uzay Limanı
 • Uzay Havasına İlişkin Teknolojik Araştırmalar
 • Uzay Nesnelerinin Yerden Gözlemi ve Takibi
 • Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi
 • Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi
 • Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi
 • Türk Astronot ve Bilim Misyonu

Verilen hedeflerin detaylarına https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/milli-uzay-programi adresinden ulaşabilirsiniz.